Šachtové poklopy pro interiéry a venkovní plochy v uzavřených areálech
k probetonování - prodláždění a jinéStránky výrobce: www.hago.at


Základní informace:

Základní nabídka:
Základní nabídka zahrnuje dodávku šachtových poklopů k probetonování - prodláždění vyrobených z oceli žárově pozinkované, z profilu
z hliníkové slitiny, z korozivzdorné oceli (nerez ocel 1.4301 nebo 1.4571).

Víko s výztužnou sítí.

Mezi rámem a víkem odolné těsnění - víko s rámem vícenásobně sešroubované - poklop pachotěsný a vodotěsný.

Poklopy jsou lehce otevíratelné pomocí speciálního otevíracího systému zlatým HAGO klíčem.

Poklopy speciálně řešené:
Poklopy hliníkové s nízkou osazovací výškou rámu
Poklopy hliníkové s vylehčující kompozitní deskou víka
BV-Flach - poklop o hloubce vany víka 2,7cm pouze pro občasné pochozí plochy
BVS 250, BVS 400 - poklop zesílený
BVHS 250, BVHS 400: poklop pro pojezd nákladních vozidel a manipulační techniky
Poklopy s pomocným otevíracím zarízením - pérovým zvedákem
Poklopy s centrálním uzávěrem
Poklopy BVH maxi - pro zadláždění betonovou zámkovou dlažbou
Poklopy s víkem celoplechovým z rýhovaného plechu ocel, hliník, nerez
Poklopy pro zakrytí studny
Poklopy izolační s vloženou tepelně izolační deskou PU
Poklopy s protipožární úpravou z hliníku (BVA-F90), nerez oceli (BVE-F90), oceli žárově pozinkované (BV-F90)
Poklopy vícedílné
Poklopy řadové

   

Dodací lhůty:

Standardní rozměry u výrobce skladem - k rychlému dodání, atypické rozměry se vyrábějí na zakázku, dodací lhůta 3 týdny hliník, 5 týdnů ocel, nerez. Při požadavku na atypický rozměr si vyžádejte předem individuální konzultaci ohledně proveditelnosti.


Upozornění:

1. Všechny námi dodávané HAGODECK poklopy jsou pouze shora otevíratelné a uzavíratelné (víko s rámem sešroubované) určené k osazení ve vodorovné poloze víkem nahoru a nemohou sloužit jako nouzový východ. Při požadavku na dodávku poklopu pro nouzový východ zašlete prosím individuální poptávku, rádi vám předložíme nabídku od našeho dalšího dodavatele.

2. Na základě konstrukčního principu jsou šachtové poklopy určeny pro interiéry budov (poklopy z hliníkové slitiny), poklopy z oceli žárově pozinkované a oceli nerezové lze výjimečně též použít ve vnějších prostorách v uzavřených areálech (ne veřejných dopravních plochách).

3. Typy poklopů s EPDM těsněním, kde víko je s rámem po celém obvodu prošroubované, jsou těsné proti krátkodobě působící vodě svrchu poklopu (dešťová voda) a pachotěsné. Při požadavku na těsnost proti zpětnému vzdutí a plynotěsnost vyžádejte naší individuální nabídku. Poklopy s protipožární úpravou (BVE-F90, BVA-F90),
s pomocnými zvedáky (GD), centrálním uzávěrem (GDZ) a řadové (RA) nelze na základě jejich konstrukčního principu považovat za absolutně vodotěsné (nepatrný pronik kapek nelze zcela vyloučit) a pachotěsné.

4. V případě požadavku na zatížitelnost poklopu jinou než pěším provozem či pomalým přejezdem osobními automobily si vyžádejte naší zvláštní radu - posouzení. K tomu zašlete přesnou specifikaci předpokládaného zatížení na poklop.


Únosnost poklopů - zatížení:

Šachtové poklopy HAGODECK jsou především určeny do interiérů, považují se za součást - příslušenství podlah. Pro tyto produkty neexistuje zvláštní - samostatná norma.
Únosnost poklopů HAGODECK se zkouší podle normy EN 124, která člení poklopy dle únosnosti do tříd A15, B125, C250, D400. Číselná hodnota u jednotlivých zátěžových tříd značí dosaženou zkušební sílu v kN v okamžiku deformace poklopu.
V žádném případě neznamená tato hodnota v kN únosnost poklopu, znamená pouze zařazení do příslušné třídy, která určuje odolnost poklopu určitému zatížení z dopravy: tř. A15 zahrnuje poklopy pouze pro pěší provoz - pochozí, tř. B125 zahrnuje poklopy vhodné k pomalému pojezdu osobními vozidly např. v podzemních nebo patrových garážích, tř.C250 a D400 zahrnuje poklopy vhodné pro pojezd nákladních vozidel a manipulační techniky: vysokozdvižných vozíků s koly s pneu z plné gumy, paletových a jiných manipulačních vozíků s koly gumovými nebo s koly z tvrdého plastu. Vhodný typ poklopu lze potom individuálně doporučit na základě předem zaslaných zadávacích údajů: rozměr šachty, skladba podlahy, použitá manipulační technika: přesný popis - typové označení (technický list).
Deklarovaná zatěžovací třída je u typů poklopů s víkem k prodláždění dosažena při vybetonování víka na celou jeho výšku výplní s pevností odpovídající min. tř.C35/45 dle ČSN EN 206. U poklopů s víkem celokovovým je požadované únosnosti dosaženo individuálním dimenzováním rámu i víka na požadovaný rozměr.


Pokyny pro výběr:

Rozměr poklopu volte podle čistého - světlého rozměru šachty - otvoru, nejlépe ze standardních rozměrů (krátká dodací lhůta), nebo lze vyrobit rozměr dle zadání (delší dodací lhůta).
Přes váš rozměr otvoru - šachty může být osazen poklop o větších rozměrech, nikoliv menší.
Poklop čtyřhranný - čtvercový je možné osadit i přes otvor kruhový.
Poklopy HAGODECK jsou určeny především do interiéru (poklopy z hliníku např. BVA, CCA, CLA - s vylehčující deskou), nebo i pro venkovní plochy v uzavřených areálech - dvorech, nádvořích, nikoliv ve veřejných dopravních plochách (poklopy z oceli žárově pozinkované (např. BV, BVH-maxi), nebo z korozivzdorné („nerez“) oceli - např. BVE, BVEH-maxi.
Pro poklopy zřídka otevírané postačí základní verze provedení: víko s rámem sešroubované např. BVA, BV, BVE). K manipulaci s víkem lze využít pomocný transportní mechanismus HAGOLIFTER.
Pro poklopy s častým otevíráním víka je vhodné volit poklopy s pomocnými zvedáky (označení poklopu dodatečnou značkou …-GD).
Pro vyšší komfort a dosažení minimální zvedací síly (cca 5-10 kg) lze volit poklopy s vylehčovací kompozitní deskou typ CLA (víko s rámem sešroubované, nebo CCA
s panty a západkou, nebo CCA-GD s panty, západkou a pomocnými zvedáky).
Pro venkovní prostory se zámkovou dlažbou lze volit poklop s hlubokou vanou typ BVH-maxi - pozink, nebo BVEH-maxi - nerez ocel.
Pro vnitřní prostory s provozem manipulační techniky se doporučuje vždy volit poklop s hlubokou vanou typ BVH-maxi – pozink nebo BVEH-maxi nerez ocel (případně zesílené verze tohoto typu až do zatížitelnosti odpovídající tř. D400).
Pro nízkou tloušťku podlahových vrstev lze volit druhy poklopů s nízkou (cca 50 mm) výškou rámu (BVA-slim hliník, BV-flach pozink, BVE-flach nerez, CLA-SL slim hliník + vylehčující deska).
Pro danou polohu poklopu je třeba druh materiálu zvolit podle konkrétních podmínek - stupně agresivity daného prostředí: v neagresivním suchém prostředí (interiér) lze použít libovolný materiál, v trvale vlhkém - mokrém prostředí (potravinářský průmysl, kuchyně, apod.) se volí materiály z nerez oceli 1.4301 a 1.4571, v prostorách garáží
s možností působení chloridů nutno počítat v průběhu s možností vzniku koroze jak u hliníku i pozinkované oceli – rozsah a agresivita záleží na konkrétních podmínkách umístění poklopu.
Velmi časté je uplatnění poklopů HAGODECK typu BVE, BVEH-maxi, BVE-GD s pomocnými zvedáky u venkovních i vnitřních bazénů. Výrobce dodává tyto typy v kvalitě nerez oceli 1.4301 nebo 1.4571. Volbu druhu nerez oceli konzultujte se svým bazénovým specialistou.
Volba druhu nerez oceli se provádí podle polohy bazénu - poklopu (vnitřní, vnější) a druhu a rozsahu přímého působení agresivních látek (bazénové vody) na poklop.
V zásadě lze informativně doporučit pro vnitřní bazény a slanou - či jinak agresivní vodu nerez ocel 1.4571, pro venkovní bazény a sladkou - neagresivní vodu lze použít
i nerez ocel 1.4301. (Z nerez oceli 1.4301 lze dodat i pomocné zvedáky u poklopů typu GD).
Pro plochy bez přímého působení upravené bazénové vody vně i uvnitř lze ev. po zvážení konkrétní situace (nutná konzultace předem) použít i poklopy z hliníku.


Pokyny pro montáž:

Pro montáž každého dodaného poklopu obdržíte podrobný návod na jeho osazení.
Poklopy se osazují především dodatečně do vynechané kapsy v podkladní konstrukci (strop, podlahová deska, šachta).
Doporučený vnější rozměr kapsy = vnější rozměr rámu + cca 100mm kapsa po celém vnějším obvodu rámu.
Doporučená hloubka kapsy: výška rámu poklopu + cca 20 mm.
Kapsa i víko se vyplňuje vhodnou vysokopevnostní hmotou na bázi cementu odolnou dynamickému zatížení, nesmrštivou - s rozpínavým účinkem, vodotěsnou, odolnou chloridům a ropným látkám (min. pevnost odp. betonu C35/45).
Vyjímečně lze poklopy HAGODECK osadit i před vlastní betonáží podlahové desky, s ohledem na smršťování a roztažnost betonu je však vhodné po obvodě rámu vytvořit pružnou spáru zamezující vzniku trhlin.

       

Pokyny pro provozování a údržbu:

Návod na provozování a údržbu je součástí dodávky poklopu.
Součástí dodávky každého poklopu je sada obslužných klíčů.
Pro zajištění bezvadné funkčnosti a těsnosti poklopů je třeba v pravidelných intervalech kontrolovat stav poklopu: neporušenost těsnění, funkčnost svěracích šroubů, funkčnost pomocných zvedáků (pravidelné časté otevírání víka prodlužuje životnost zvedáků - ty však v průběhu času postupně ztrácejí svojí zvedací schopnost a je nutné
v průběhu času počítat s jejich případnou výměnou).
Náhradní - opotřebitelné díly: těsnění, svěrací šrouby, krytky, pomocné zvedáky, obslužné klíče jsou trvale v nabídce naší firmy.

   

Přehled výrobního programu:

1. Poklopy k probetonování - prodláždění, výška rámu 75mm (76,5mm), s těsněním, víko s rámem sešroubované.
Zkušební síla 125kN.
  Typ BV Stahl
Víko i rám z žárově pozinkované oceli, výška rámu 75mm.
K probetonování - prodláždění, s těsněním, pachotěsný a vodotěsný.
Zkušební zatěžovací síla dle ČSN EN124: 125kN

katalogový list ke stažení

(varianta s protipožární úpravou BV-F90 viz odstavec 3 - poklopy s protipožární úpravou)
     
  Typ BVA Alu
Víko i rám z hliníkové slitiny, výška rámu 76,5mm.
K probetonování - prodláždění, s těsněním, pachotěsný a vodotěsný, víko s rámem prošroubované.
Zkušební zatěžovací síla dle ČSN EN124: 125kN
.
Pouze do interiéru.

katalogový list ke stažení

(varianta s protipožární úpravou BVA-F90 viz odstavec 3 - poklopy s protipožární úpravou)
     
  Typ BVE Edelstahl
Víko i rám z nerez oceli (standard 1.4301 nebo atyp. výroba 1.4571), výška rámu 75mm.
K probetonování - prodláždění, s těsněním, pachotěsný a vodotěsný, víko s rámem prošroubované.
Zkušební zatěžovací síla dle ČSN EN124: 125kN

katalogový list ke stažení

(varianta s protipožární úpravou BVE-F90 viz odstavec 3 - poklopy s protipožární úpravou)
 
1a. Poklop k probetonování - prodláždění, bez těsnění, výška rámu 75mm, víko volně v rámu. Zkušební síla 125kN.
  Typ B Stahl
Víko i rám z žárově pozinkované oceli, výška rámu 75mm.
K probetonování - prodláždění, bez těsnění.
Zkušební zatěžovací síla dle ČSN EN124: 125kN.

katalogový list ke stažení
 
2. Poklopy k probetonování - prodláždění, s nízkou výškou rámu 50mm, s těsněním, víko s rámem sešroubované.
Zkušební síla 15kN - pochozí.
  Typ BVA-SL slim Alu
Víko i rám z hliníkové slitiny.
S nízkou osazovací výškou rámu (50 mm).
K probetonování víka, s těsněním, pachotěsný a vodotěsný, víko s rámem prošroubované.
Volná výška 14mm.
Pochozí.
Pouze do interiéru.

katalogový list ke stažení
     
  Typ BV-Flach Stahl
Typ BVE-Flach Edelstahl
Víko i rám z žárově pozinkované oceli nebo nerez oceli 1.4301.
S nízkou osazovací výškou rámu (50 mm)
K probetonování víka, s těsněním, pachotěsný a vodotěsný, víko s rámem prošroubované.
Hloubka víka - vany 27mm.
Pochozí.

katalogový list ke stažení
 
3. Poklopy k probetonování - prodláždění, výška rámu 75mm (76,5mm), víko s rámem prošroubované, s protipožární úpravou (těsnění, vyjímatelná deska). Zkušební síla 125kN, do interiéru.


  Typ BV-F90 Stahl
Provedení žárově pozinkovaná ocel.
katalogový list ke stažení

Typ BVE-F90 Edelstahl

Provedení ocel nerezová 1.4301.
katalogový list ke stažení

Typ BVA-F90 Alu
Provedení hliníková slitina.
katalogový list ke stažení

Typ BV(E) - RA F90
Poklopy z oceli žárově pozinkované nebo nerez oceli 1.4301 k probetonování, řadové vícedílné
s vyjímatelnými nosníky - příčníky, s vyjímatelnými protipožárními deskami, s protipožárním těsněním
katalogový list ke stažení

Typ BV(E) - GD F90
Poklopy z oceli žárově pozinkované nebo nerez oceli 1.4301 k probetonování, jednodílné, s vyjímatelnou protipožární deskou, s protipožárním těsněním, s pomocnými zvedáky.
příčný řez + foto ke stažení

Typ BV(E)H maxi F90
Poklopy z oceli žárově pozinkované nebo nerez oceli 1.4301 s hlubokou vanou, k probetonování,
s vyjímatelnou protipožární deskou, s protipožárním těsněním.
katalogový list ke stažení

Na základě vaší konkrétní písemné poptávky s uvedením základních technických požadavků na poklopy vám rádi předložíme naší konkrétní nabídku.
Naše doporučení předem konzultujeme se soudním znalcem v oboru požární bezpečnosti staveb.
 
4. Poklopy k probetonování zesílené, hloubka víka 52mm. Zkušební síla 250kN (400kN).
  Typ BVS-250 Stahl
Typ BVES-250 Edelstahl
Poklopy z žárově pozinkované oceli nebo nerez oceli 1.4301.
Zesílené víko z žárově pozinkované oceli, výška rámu 75mm.
K probetonování - prodláždění, s těsněním, pachotěsný a vodotěsný, víko s rámem sešroubované.
Zkušební zatěžovací síla dle ČSN EN124: 250kN.

katalogový list ke stažení
     
  Typ BVS-400 Stahl
Typ BVES-400 Edelstahl
Poklopy z žárově pozinkované oceli nebo nerez oceli 1.4301.
Zesílené víko i rám z žárově pozinkované oceli, výška rámu 180 (220)mm.
K probetonování - prodláždění, s těsněním, pachotěsný a vodotěsný, víko s rámem sešroubované.
Zkušební zatěžovací síla dle ČSN EN124: 400kN.

katalogový list ke stažení
 
5. Poklopy k probetonování - prodláždění, s pomocnými zvedáky. Zkušební síla 125kN.


  Typ BV-GD automatic Stahl
Typ BVE-GD automatic Edelstahl
Víko i rám z žárově pozinkované oceli nebo nerez oceli (standard 1.4301 nebo atyp. výroba 1.4571), výška rámu 75mm.
S panty a pomocnými zvedáky, se zarážkou.
K probetonování - prodláždění, s těsněním, víko s rámem sešroubované.
Zkušební zatěžovací síla dle ČSN EN124: 125kN.

katalogový list ke stažení

(varianta s protipožární úpravou BV(E)-GD-F90 viz odstavec 3 - poklopy s protipožární úpravou)
     


  Typ BV-GDZ automatic Stahl
Typ BVE-GDZ automatic Edelstahl
Víko i rám z žárově pozinkované oceli nebo nerez oceli 1.4301, výška rámu 75mm.
S panty, s pomocnými zvedáky a centrálním uzávěrem, se zarážkou.
K probetonování - prodláždění, s těsněním.
Zkušební zatěžovací síla dle ČSN EN124: 125kN.

katalogový list ke stažení
 
6. Poklopy k probetonování - prodláždění (i zámkovou dlažbou), s hlubokým víkem 102mm. Zkušební síla 125kN.
  Typ BVH maxi Stahl
Typ BVEH maxi Edelstahl
Prohloubené víko i rám z žárově pozinkované oceli nebo nerez oceli 1.4301, výška rámu 125mm.
K probetonování + prodláždění zámkovou dlažbou, s těsněním, pachotěsný a vodotěsný, víko
s rámem sešroubované.
Zkušební zatěžovací síla dle ČSN EN124: 125kN.

katalogový list ke stažení

(varianta s protipožární úpravou BV(E)H maxi-F90 viz odstavec 3 - poklopy s protipožární úpravou)
     
  Typ BVH-GD maxi Stahl
Typ BVEH-GD maxi Edelstahl
Prohloubené víko i rám z žárově pozinkované oceli nebo nerez oceli 1.4301.
S panty a pomocnými pérovými zvedáky, víko s rámem sešroubované.
Zkušební zatěžovací síla dle ČSN EN124: 125kN.

katalogový list ke stažení
 
7. Poklopy k probetonování s hlubokým víkem, s panty, s pomocnými zvedáky, pro vysoké zatížení. Zkušební síla 400kN.


  Typ BVHS-GD maxi 400kN Stahl
Typ BVEHS-GD maxi 400kN Edelstahl
Prohloubené víko i rám z žárově pozinkované oceli nebo nerez oceli 1.4301.

 
 
8. Poklopy k probetonování - prodláždění (i zámkovou dlažbou), s hlubokým víkem, víko s rámem sešroubované, pro vysoké zatížení, pojezd manipulační technikou. Zkušební síla 250kN, 400kN.


BVHS-250 BVHS-400
  Typ BVHS-250 Stahl
Typ BVEHS-250 Edelstahl
Typ BVHS-400 Stahl
Typ BVEHS-400 Edelstahl

Zesílené prohloubené víko a rám z žárově pozinkované oceli nebo nerez oceli 1.4301 (u poklopu BVHS 400 zvýšený i rám).
Výška rámu - typ 250: 125mm, typ 400: 230 (270mm).
K probetonování + prodláždění zámkovou dlažbou, s těsněním, pachotěsný a vodotěsný
Zkušební zatěžovací síla dle ČSN EN124: BV(E)HS-250 Stahl: 250kN, BV(E)HS-400 Stahl: 400kN
Vhodné pro vysoké zatížení a pojezd manipulační technikou.

katalogový list BVHS-250 Stahl ke stažení
katalogový list BVHS-400 Stahl ke stažení
 
9. Poklopy s celokovovým protiskluzovým víkem, víko s rámem sešroubované. Zkušební síla 15kN - pochozí.
  Typ RV Stahl
Typ RVE Stahl
Rám i celokovové víko s protiskluzovým povrchem z žárově pozinkované oceli nebo nerez oceli 1.4301.
S těsněním, pachotěsný a vodotěsný, víko s rámem sešroubované.
Zatížení: pro pěší provoz, zatěžovací síla 15kN

katalogový list RV Stahl ke stažení
katalogový list RVE Stahl ke stažení

Poznámka: varianta poklop řadový, vícedílné víko, výjimatelné příčníky (RV(E)-RA) viz níže.
Na základě individuálního statického návrhu lze vyrobit poklopy RV(E) zesílené - zatížení odpovídá třídám B125, C250, D400.
     
  Typ RVA Alu
Rám i celokovové víko s protiskluzovým povrchem z hliníku.
S těsněním, pachotěsný a vodotěsný, víko s rámem sešroubované.
Zatížení: pro pěší provoz, zatěžovací síla 15kN.
Pouze do interiéru.

katalogový list ke stažení
     
  Typ RG Stahl
Jednoduchý poklop z žárově pozinkované oceli, bez těsnění, pochozí.

katalogový list ke stažení
 
10. Poklop pro studny.
  Typ BR-D Stahl
Poklop z žárově pozinkované oceli s odvětráním a panty.
Vhodné jako kryt studny, zásobníků vody.

katalogový list ke stažení
 
11. Poklopy se zateplením.
  Typ BV Thermo
Víko i rám z žárově pozinkované oceli, výška rámu 75mm.
S volně vloženou vyjímatelnou tepelně izolační deskou z PU.
K probetonování - prodláždění, s těsněním, pachotěsný a vodotěsný, víko s rámem sešroubované.
Zkušební zatěžovací síla dle ČSN EN124: 125kN.

katalogový list ke stažení
 
  Typ RV(E) Thermo
Rám i celokovové víko s protiskluzovým povrchem z žárově pozinkované oceli (eventuelně z nerez oceli 1.4301).
S volně vloženou vyjímatelnou tepelně izolační deskou z PU.
Zatížení: pro pěší provoz, zatěžovací síla 15kN
 
12. Poklopy vícedílné - řadové.
  Typ BV-RA Stahl
Typ BVE-RA Stahl
Řadový poklop z žárově pozinkované nebo nerez oceli s vyjímatelnými nosníky
a vícedílným víkem
K probetonování - prodláždění, s těsněním, díly víka s rámem a vyjímatelnými nosníky sešroubované.
Zkušební zatěžovací síla dle ČSN EN124: 125kN

katalogový list ke stažení

(varianta s protipožární úpravou BV(E)-RA F90 viz odstavec 3 - poklopy s protipožární úpravou)
     
  Typ BVA-RA Alu
Řadový poklop z hliníku s vyjímatelnými nosníky a vícedílným víkem, výška rámu 76,5mm.
K probetonování - prodláždění, s těsněním, víko s rámem a vyjímatelnými nosníky sešroubované.
Zkušební zatěžovací síla dle ČSN EN124: 125kN

katalogový list ke stažení

(varianta s protipožární úpravou BVA-RA F90 viz odstavec 3 - poklopy s protipožární úpravou)
     
  Typ RV(E)-RA
Vícedílné poklopy s vyjímatelnou přepážkou.
Rám i celokovové víko s protiskluzovým povrchem z žárově pozinkované oceli nebo nerez oceli 1.4301.
S těsněním, díly víka sešroubované s rámem a přepážkami.
 
13. Poklopy z hliníkové slitiny s odlehčeným víkem - kompozitní voštinovou deskou bez nutnosti probetonování, s těsněním. Rám výšky 76,5mm (50mm). Zkušební síla 15kN - pochozí, pouze do interiéru.
  NOVINKA:
Typ CLA composite light Alu
Rám i obvod víka z hliníkové slitiny, výška rámu 76,5mm.
Víko vyplněno velmi lehkým materiálem - kompozitní voštinovou deskou.
K přímému prodláždění bez nutnosti provádění betonové výplně - volná výška 24mm.
S těsněním, pachotěsný a vodotěsný, víko s rámem sešroubované.
Zkušební zatěžovací síla dle ČSN EN124: A 15kN - pochozí - pro pěší provoz.

katalogový list ke stažení
výhody poklopu Composite ke stažení
     
  NOVINKA:
Typ CLA-SL slim composite light Alu
Rám i obvod víka z hliníkové slitiny, výška rámu 50mm.
Víko vyplněno velmi lehkým materiálem - kompozitní voštinovou deskou.
K přímému prodláždění bez nutnosti provádění betonové výplně - volná výška 14mm.
S těsněním, pachotěsný a vodotěsný, víko s rámem sešroubované.
Zkušební zatěžovací síla dle ČSN EN124: A 15kN - pochozí - pro pěší provoz.

katalogový list ke stažení
výhody poklopu Composite ke stažení
     
  NOVINKA:
Typ CCA composite comfort Alu
S panty usnadňujícími zvedání - manipulaci s víkem, se zarážkou víka.
Rám i obvod víka z hliníkové slitiny, výška rámu 76,5mm.
Víko vyplněno velmi lehkým materiálem - kompozitní voštinovou deskou.
K přímému prodláždění bez nutnosti provádění betonové výplně - volná výška 24mm.
S těsněním, pachotěsný a vodotěsný, víko s rámem sešroubované.
Zkušební zatěžovací síla dle ČSN EN124: A 15kN - pochozí - pro pěší provoz.

katalogový list ke stažení
výhody poklopu Composite ke stažení
 
Na přání možno dodat s madlem na otevírání (odpadá sešroubování víka s rámem)
     
  NOVINKA:
Typ CCA-GD composite comfort Alu
S panty a pomocnými zvedáky usnadňujícími zvedání - manipulaci s víkem.
Rám i obvod víka z hliníkové slitiny, výška rámu 76,5mm.
Víko vyplněno velmi lehkým materiálem - kompozitní voštinovou deskou.
K přímému prodláždění bez nutnosti provádění betonové výplně - volná výška 24mm.
S těsněním, víko s rámem sešroubované.
Zkušební zatěžovací síla dle ČSN EN124: A 15kN - pochozí - pro pěší provoz.


katalogový list ke stažení
výhody poklopu Composite ke stažení
     
  NOVINKA:
Typ CLA-RA (nebo CLA-RA Slim) composite light Alu
vícedílné poklopy s vyjímatelnými přepážkami
Rám i obvod víka z hliníku, výška rámu 76,5mm (Slim 50mm).
Víko vyplněno velmi lehkým materiálem - kompozitní voštinovou deskou.
K přímému prodláždění bez nutnosti provádění betonové výplně - volná výška 24mm (Slim 14mm).
S těsněním, víko sešroubované s rámem a přepážkami.

katalogový list ke stažení
výhody poklopu Composite ke stažení
 
14. HAGOlifter - zařízení pro zvednutí a posun víka

Zpět na hlavní stránku